top of page

Bu eğitim, online (uzaktan) eğitim yöntemiyle video dersler şeklinde verilmektedir. Eğitime dair tüm konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitim içeriklerinin tamamı daha önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir. Süreç sonunda, üniversite tarafından sertifika düzenlenmektedir. Sertifika, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip katılımcıların e-Devlet sistemine işlenmektedir. Katılımcıların sertifikaları e-Devlet sisteminde doğrulanabilir, sorgulanabilir, PDF olarak indirilebilir. Sertifika üniversite tarafından e-imzalı ve barkodludur. Sertifika ömür boyu geçerlidir, kamu ve özel sektörde kullanılabilmektedir. Eğitim sürecini başvuru tarihinden itibaren süresi içinde tamamlamanız gerekmektedir. Kişisel performansa bağlı olarak süreci daha erken de tamamlayabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemine, kullanıcı adı ve şifreniz ile süreç içerisinde dilediğiniz zaman giriş yaparak erişebilirsiniz.

Hasta Kabul Kayıt Sekreterliği / E-DEVLET'TE GÖRÜNEN SERTİFİKA

999,00 ₺Fiyat
Vergi dahil
 • EĞİTİM/PROGRAM İÇERİĞİ :

  ·Hasta İşlemleri 1
  ·Hasta İşlemleri 2
  ·Hasta İşlemleri 3
  ·Medikal Bilgi Sistemi
  ·Personel ve Hasta Bilgi Sistemi 1
  ·Personel ve Hasta Bilgi Sistemi 2
  (SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM)
  ·Sağlıkta İletişim 1
  ·Sağlıkta İletişim 2
  ·Sağlıkta İletişim 3
  ·Sağlıkta İletişim 4
  ·Toplumsal İletişim 1
  ·Toplumsal İletişim 2
  ·Toplumsal İletişim 3
  ·Toplumsal İletişim 4
  (SAĞLIK HİZMETLERİNDE PERSONEL YÖNETİMİ)
  ·Sağlık Hizmetleri 1
  ·Sağlık Hizmetleri 2
  ·Sağlık Hizmetleri 3
  ·Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamaları 1
  ·Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamaları 2
  ·Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlamaları 3
  ·Diğer Sağlık Mensuplarının İş ve Görev Tanımı
  ·Hasta Kabul Personeli ve Hasta Kabul Süreci
  ·Hastane Organizasyonu
  (SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAZIŞMA TEKNİKLERİ)
  ·Yazışma Tekniklerine Giriş 1
  ·Yazışma Tekniklerine Giriş 2
  ·İş Yazıları 1
  ·İş Yazıları 2
  ·Özel Yazılar
  ·Resmi Yazılar 1
  ·Resmi Yazılar 2
  ·Resmi Yazıların ve Evrakların Gönderilişi
  ·Resmi Yazıların ve Evrakların Alınışı
  (HASTA HAKLARI)
  ·Hasta Hakları ve Sorumlulukları 1
  ·Hasta Hakları ve Sorumlulukları 2
  ·Hasta Memnuniyeti
  ·Hasta Hakları Yönetmeliği
  ·Hasta Hakları
  (ANATOMİ VE FİZYOLOJİ)
  ·Anatomi ve Fizyolojiye Giriş
  ·Hareket Sistemi 1
  ·Hareket Sistemi 2
  ·Sinir Sistemi 1
  ·Sinir Sistemi 2
  ·Endokrin Sistem 1
  ·Endokrin Sistem 2
  ·Vücut Sıvıları Elektrolitler ve Kan 1
  ·Vücut Sıvıları Elektrolitler ve Kan 2
  ·Dolaşım Sistemi 1
  ·Dolaşım Sistemi 2
  ·Dolaşım Sistemi 3
  ·Solunum Sistemi
  ·Sindirim Sistemi 1
  ·Sindirim Sistemi 2
  ·Boşaltım Sistemi
  (TIBBİ TERMİNOLOJİ)
  ·İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  ·İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler 3
  ·İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler 4
  ·Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  ·Hareket Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 3
  ·Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·Sinir Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  ·Uriner Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
  ·Üreme Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·Üreme Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  ·Üreme Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 3
  ·Üreme Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 4
  ·Endokrin Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·Endokrin Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  ·Solunum Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·Solunum Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  ·Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 1
  ·Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler 2
  (TIBBİ DOKÜMANTASYON)
  ·Arşiv Hizmetleri 1
  ·Arşiv Hizmetleri 2
  ·Arşiv Hizmetleri 3
  ·Arşiv Hizmetleri 4
  ·Arşiv Hizmetleri 5
  ·Arşiv Hizmetleri 6
  ·Dosya Oluşturma 1
  ·Dosya Oluşturma 2
  ·Dosya Oluşturma 3
  ·Dosya Oluşturma 4
  ·ICD Uluslararası Tanı Sınıflaması 1
  ·ICD Uluslararası Tanı Sınıflaması 2

Ürün Sayfası: Stores_Product_Widget
bottom of page