top of page

Nitelikli ya da Yanlış Personel Alımının Etkileri


Günümüzde, insan faktörü işletmelerin en değerli varlığı konumundadır. Gelişen teknoloji ve ilerleyen bilgi çağı insanın önemini azaltmak yerine tam aksine insana verilen önemi ve değeri artırmıştır. İşletmeler açısından, insan olmadan hiçbir teknolojinin, hiçbir materyalin kullanım alanı yoktur. Dolayısıyla işletmeler için ilk ve yeter şart nitelikli insanların işletmede istihdam edilmiş olmasıdır.

İnsana verilen önemin artması ile birlikte insan kaynakları yönetiminin önemi de anlaşılmaya başlamıştır. Öncelikle işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerde personelin istihdam edilmesi, sonrasında bu personelden en verimli şekilde yararlanma, personelin ihtiyaçlarını giderme ve devamlılığı sağlama temel hedeftir.

Nitelikli işgücü temini, potansiyel işgörenler arasından işletmeye en uygun elemanı seçme

niyetidir. İşgören bulma sürecinde; mümkün olduğundan fazla aday bulmaktansa, amaca

ulaşmayı sağlayacak, makul sayıda, kaliteli başvuruyu sağlamak daha önemli bir konudur. Eğer nitelikli işgören bulma aşaması etkin şekilde yönetilirse seçme süreci daha kolay olur.

Stratejik insan kaynakları yönetiminin ilk amacı değerli, üretken ve tatmin olacak çalışanları işletmeye çekmeyi başarabilmektir. İnsan Kaynaklarının oluşturacağı iyi bir aday bulma programı ve ilan süreci, yarar ve maliyeti iyi analiz edilmiş, uygun adayları cezbedici, uygun olmayanları ise başvurudan caydırıcı bir biçimden tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

İşgören bulma sürecinin en önemli aşaması değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada ise en

önemli nokta başarılı işe yerleştirme yapılmasıdır. Ve işe alınan adayların izlenerek, yetenekleri ile işin gerektirdiği niteliklerin uygun olup olmadığının, işletmeye uyum sağlayıp sağlamadıklarının takip edilmesidir.

İşgören bulma sürecinin hedefi, insan kaynaklarının belirlenmesi ve analizi yoluyla açık işlerin gereklerine uygun aday kitlesinin oluşturulmasıdır. Seçilen nitelikli işgörenin işletmeden ayrılma ihtimalini azaltmaktır.

Önemli olan boşalan pozisyonlara eleman almak değil, doğru işe doğru adam bulmaktır. Üstelik bu sürecin hızlı işlemesi gerekir. Kısa zamanda işe uygun eleman seçememe işleri aksamasına, dolayısıyla da maliyetlerin yükselmesine neden olur. O nedenle kaliteli ve potansiyeli olan eleman bulma ve seçme süreci bir işletme için hayati önem taşır.

İşgören bulma ve seçme sürecinde titiz davranılmadığı takdirde hem işveren hem de işgören için pek çok sorun ortaya çıkabilmektedir.

İşletme açısından bakarsak, doğru işe doğru adam alınmadığı takdirde işletme içinde iş-kişi veya kişiler arası uyumsuzluk nedeniyle verimlilik düşüşü, çatışma, işgücü kaybı ve sonuçta işten çıkma veya çıkarılma söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda boşalan işe yeniden işgören alınması gerekecek ve giderler daha da artacaktır.

Olaya işgören açısından bakarsak da; işgören seçimine gereken önemi vermeyen işletmeler, işe yanlış alınmaları ya da alınmamaları nedeniyle işgörenleri ekonomik ve psikolojik zarara sürükler. Yeteneklerinin çok üzerinde ya da çok altında bir işe alınmaları nedeniyle daha sonra işten uzaklaştırılan ya da uzaklaşan işgören işsizlik, moral düşüklüğü ve aşağılık duygusu içerisine girer. Bu da kişiyi gelecek dönemlerdeki iş hayatını olumsuz etkiler.

İşe uygun olmayan bir aday öncelikle bir maliyet unsurudur. Örneğin; eğitime daha fazla

ihtiyacı olabilir ve bu da bir gider oluşturacaktır. Bunun dışında uygun olmayan işgören

işletmede verimlilik düşüşü, çatışma ve işgücü kaybına neden olur.

İşe yeni alınan elemanın işletme ortamına uyum sağlaması zaman alacaktır. İşgören işe ne

kadar uygunsa ve ne kadar iyi niteliklere sahipse, gerçek performans seviyesine ulaşması da o kadar az zaman alacaktır. Bu da işin verimliliğini artıracaktır.

İşteki başarısıyla üstlerini tatmin eden bir elemana işletme tarafından sağlanacak parasal ve sosyal desteklerle işgörenin firmaya karşı olan bağlılığı da artacaktır.

Ayrıca kendilerine bağlı işgörenlerin işlerini yeterince iyi yaptığına inanan yöneticiler,

kendilerini geliştirmek ve yeni fikirler üretmek için daha fazla zaman ve çaba harcayacaktır.

İşletmeler için insan kaynaklarının potansiyel bir rekabet avantajı olması yöneticiler için en doğru adayın işe alınmasını en önemli konulardan biri haline getirmiştir.

Bir işletmenin başarılı olup olmamasında en önemli etmenlerden biri kesinlikle işletme

personelidir.

Yanlış ya da niteliksiz işgörenle çalışmak durumunda kalan diğer işgörenler; aşırı çalışma, stres altında olma, küskünlük, yetersiz performans, işe geç kalma ve devamsızlık gibi kabul edilemez davranışlar, anlaşmazlık, manevi tatminsizlik, gereksiz işgücü devri ve işin gerekliliklerini yerine getirememe gibi problemlerle karşı karşıya kalırlar.
13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page